SC IPA SA / Tel: 0213161619
Suport Tehnic - Tel: 0213180023

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Contract: POCU / 829 / 6/13 /140848

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale pentru înființarea de întreprinderi inovative si competitive SMART BUSINESS STUDENT


Stimați beneficiari,

Vă informam că începând cu data de luni, 25 iulie 2022 va începe distribuirea Certificatelor de Competențe Antreprenoriale acordate în cadrul proiectului nostru.

Avem rugămintea să ne comunicați până luni, 25 iulie 2022 (la una din adresele de mai jos),  disponibilitatea dvs. pentru ridicarea certificatului din București, de la sediul IPA SA din Calea Floreasca 169, Cladirea IPA, Et. 4, Sector 1, Bucuresti.

Menționăm că ulterior toate certificatele vor fi trimise pentru distribuire în Sibiu, expertului Alex Belciu. Pentru cei dintre dvs cu domiciliul/reședința în Regiunea Centru vă informam că veți fi contactați telefonic/email de către dl. Belciu pentru a stabili de comun acord data și punctul de întâlnire.

Absolvenții din județele Gorj și Constanța vor fi contactați de colegii noștri pentru stabilirea modalității de intrare în posesia certificatului (excepție făcând cei care doresc ridicarea acesteia de la sediul din București)

ATENȚIE !

Certificatul de competențe se ridică personal de absolventul cursului, pe baza actului de identitate și a furnizării unei copii a extrasului de cont (subventia se acorda doar daca prezentați extras de cont tipă

rit, în 3 zile de la ridicarea diplomei) pentru virarea subvenției.

 

CONTACT:

Andreea Irimescu: 021.318.00.30, andreea.modoran@ipa.ro

Andreea Sandu: 021.318.00.30,  andreea.sandu@ipa.ro

Alex Belciu: +40 755 531 266, alex.belciu88@gmail.com

18

Campanii informare (workshop-uri)

360

Persoane pregătite pentru inițierea unei afaceri

360

Certificate absolvire recunoscute ANC

24

Planuri de Afaceri finantate

54166.67

Finantare maxima


LISTA FINALA A PLANURILOR DE AFACERI DUPA EVALUAREA CONTESTATIILOR


AFISAT AZI 04. IUNIE 2022 ORA 20.00


LISTA FINALA A PLANURILOR DE AFACERI DUPA EVALUAREA TEHNICO FINANCIARA


Pentru Planurile de afaceri respinse în urma evaluării, solicitanţii pot transmite contestaţii în termen de 48 ore de la data afişării pe site-ul proiectului a listei planurilor de afaceri evaluate, cu punctajele obţinute.
Contestaţiile se vor depune personal pe e-mail la adresa dsiminica@ipa.ro cu solicitarea confirmarii e-mailului.

Reclamatiile ulterioare nu se admit daca nu se face dovada confirmarii e-mailului.


LISTA PLANURILOR DE AFACERI DUPA VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII


SEMINAR ONLINE DE INFORMARE PENTRU COMPETITIA DE PLANURI DE AFACERI

Luni – 16 mai 2022, ora 12:00.

CALENDARUL PROCEDURII si Metodologia de concurs planuri de afaceri

26 Aprilie 2022 – AFIȘAREA METODOLOGIEI PE SITE-UL IPA, SITE-UL PROIECTULUI ȘI REȚELELE DE SOCIALIZARE

13 MAI – 23 MAI 2022 ora 18.00 – LANSARE CONCURS SI DEPUNERE PROIECTE

Atenție proiectele se depun personal sau prin curier rapid cu confirmare de primire /AWB la sediul IPA SA din Bucuresti, Calea Floreasca Nr. 169, Sector 1, Et 4 avand mentiunea pe plic: Titlu Proiect „Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale pentru infiintarea de intreprinderi inovative si competitive – SMART BUSINESS STUDENT” si ID Proiect 140848

 23 MAI – 30 MAI 2022 – EVALUARE SI CLARIFICĂRI PROIECTE – In aceasta interval se vor evalua proiectele și se vor stabili localitățile, datele și orele unde participanții vor avea întâlnire cu comisiile de evaluare pentru clarificări.

31 MAI 2022 – AFIȘARE REZULTATE PE SITE-UL IPA, SITE-UL PROIECTULUI ȘI REȚELELE DE SOCIALIZARE

31 MAI – 2 IUNIE (ORA 12.00) – DEPUNERE CONTESTAȚII

2 IUNIE – 3 IUNIE 2022 – REZOLVARE CONTESTATI

4 IUNIE 2022– AFIȘARE LISTA FINALA

ATENTIE !!!

Toate documentele aferente Metodologiei de concurs se vor utiliza exclusiv pentru Concursul de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului !


OBIECTIV GENERAL

Consta in creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare, la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Sprijin in încurajarea si promovarea culturii antreprenoriale, a ocupării pe cont propriu pentru un număr de 360 de studenți (ISCED 5-7) cu scopul creșterii capacitații acestora de a se adapta la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv in corelare cu domeniile de specializare inteligenta ariei de implementare a proiectului
 • Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru înființarea unei afaceri in aria de implementare a proiectului.
 • Sustenabilitate afacerilor înființate.

Pentru detalii legate de activitățile proiectului, inclusiv etapa de Formare antreprenoriala, va invitam sa participați la un Webinar Online, vineri – 11 martie 2022, ora 18:00.

Pentru detalii legate de activitățile proiectului, inclusiv etapa de Formare antreprenoriala, va invitam sa participați la un Webinar Online, luni – 7 martie 2022, ora 18:00.

Pentru detalii legate de activitățile proiectului, inclusiv etapa de Formare antreprenoriala, va invitam sa participați la un Webinar Online, miercuri- 2 martie 2022, ora 18:00.

Activitati trecute

Stimați cursanți,

Astazi 01.02.2022 se deschid doua sesiuni de curs CA în cadrul proiectului SMART BUSINESS STUDENT, ambele in sistem ONLINE.

 • Datele dvs de acces au fost transmise pe adresa de email furnizata la inscriere;
 • Va rugam sa verificați primirea mailului (inclusiv folderul SPAM) și sa urmați pașii pentru conectare !
 • Eventuale probleme pot fi semnalate la adresa smart.business.student@gmail.com !

Administrator

Pentru detalii legate de activitatile proiectului, inclusiv etapa de Formare antreprenoriala, va invitam sa participati la un Webinar Online, luni – 31 ian 2022, ora 18:00.

Pentru detalii legate de activitățile proiectului, inclusiv etapa de Formare antreprenoriala, va invitam sa participați la un Webinar Online, marti – 15 feb 2022, ora 18:00.

INFORMATII

IPA SA angajează expert gestionare si monitorizare ajutor de minimis, cu experienta minim 1 an în monitorizarea ajutorului de minimis.

CV-urile se depun la sediul IPA din Calea Floreasca 169, Et.4, Secretariat, pana la data de 10.06.2022.

Data publicării 06.06.2022


IPA SA anunta organizarea selectiei pentru functia de Evaluator independent planuri de afaceri pentru proiectul „Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale pentru înființarea de întreprinderi inovative si competitive SMART BUSINESS STUDENT”, Contract: POCU/829/6/13/140848

Vor fi selectati:

 • 4 reprezentanti al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului;

Conditiile pentru selectie sunt:

Educatie solicitata
Studii superioare – economist, jurist, inginer, licentiat stiinte politice si administrative, specializare in domeniul antreprenorial – 3 ani

Experienta solicitata
Experienta in evaluare de proiecte/lucrari/teze etc – 1 ani

Competente solicitate: Management, coordonare, asistenta si consultanta, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza

Persoanele interesate pot sa trimita CV la adresa de mail dsiminica@ipa.ro pana la data de 8 mai 2022

Manager Proiect
Dana Siminica

28 APRILIE 2022

CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU ÎNSCRIERE:

Pentru a fi eligibili în cadrul proiectului SBS trebuie în mod obligatoriu sa va încadrați într-una dintre categoriile de mai jos:

 • Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi)
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE / TRIMITEREA FORMULARELOR :


A. De printat, completat / semnat documentele din fisierul Formulare GT.

B. Copii: Carte de identitate / buletin, Certificat de nastere, Certificat casatorie (daca e cazul), Adeverinta student/doctorand (documentele sunt necesare in vederea eliberarii Certificatelor ANC de Competente Antreprenoriale)

Atentie !!! Va rugam sa scrieti Conform cu originalul si sa semnati pe fiecare document copie din dosar.Depunerea dosarului de înscriere se poate face:

 • personal, la sediul IPA SA (Luni-Vineri orele 8:00-15:00), din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Cladirea IPA, Et. 4, Sector 1, București, Romania – Secretariat IPA SA
 • prin posta rapida (Fan Courier, TNT, Cargus, DPD, Pink Post, etc.) la sediul IPA SA din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Et. 4, Sector 1, București, Romania – Secretariat IPA SA, cod poștal 014459 – Persoana de contact: Andreea Sandu 0213180030.

Se va menționa pe plic titlul si ID-ul proiectului, anume: „Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale pentru înființarea de întreprinderi inovative si competitive SMART BUSINESS STUDENT”, Contract: POCU/829/6/13/140848

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de depunere, continutul dosarului si documente necesare puteti cere informatii la urmatoarele e-mailuri si nr de telefon:

 • Siminica Dana: Tel: 0213161616, e-mail: dsiminica@ipa.ro
 • Sandu Andreea: Tel: 0213180030, e-mail: andreea.sandu@ipa.ro
 • Irimescu Andreea: Tel: 0213180030, e-mail: andreea.modoran@ipa.ro
 • Belciu Alexandru: Tel: 0755531266, e-mail: alex.belciu88@gmail.com

DOMENIILE CARE NU SUNT ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Lista domeniilor neeligibile

Art. 5
(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor sprijinite în cadrul obiectivului specific 6.13. “Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar  universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, apelul „Innotech Student”.
(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

(i)atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

(ii)atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari.

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

COVID:

!!! ATENTIE

IPA SA va asigura cel putin in cadrul acestui proiect limitarea răspândirii virusului SARS COV2, in cadrul implementarii activitatilor. În acest scop, in baza legislatiei in vigoare, se vor limita intalnirile fata in fata, prin desfasurarea majoritatii activitatilor în mediul online.

Va rugam sa ne sprijiniti in demersul nostru de protejare a cursantilor, formatorilor si expertilor implicati in activitatile proiectului, prin furnizarea, daca e cazul, a documentelor doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală sau ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR, in format digital, documente ce conțin un cod QR și care pot fi eliberate accesând site-ul https://certificat-covid.gov.ro/login

Platforma națională de informare #ROVACCINARE – www.vaccinare-covid.gov.ro.

Perioada de derulare a proiectului: 23 Decembrie 2021 – 22 Decembrie 2023

Toate activitățile din cadrul proiectul sunt oferite gratuit.

Ariile de implementare: Regiunea de dezvoltare Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu),  Regiunea Sud-Est (Constanta), Regiunea Sud-Vest (Gorj)


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚI

Fiecare dintre cei 360 de membri ai grupului țintă al proiectului se va bucura, in mod echitabil, de beneficii in urma participării in cadrul proiectului, constând in:

 • Dobândirea / îmbunătățirea abilitaților antreprenoriale si de competente in domenii precum dezvoltarea durabila, eco-eficienta, utilizarea
 • TIC in afaceri, inovarea sociala, ca urmare a participării la activități de formare in antreprenoriat si consiliere de afaceri pre-start-up;
 • Sporirea competentelor antreprenoriale si manageriale prin stagii de practica la firme existente si consultanta de afaceri personalizata;
 • Sprijin financiar pt. înființarea de noi afaceri si crearea de locuri de munca.

Aceste beneficii le vor spori șansele sa își înființeze propria afacere sau activitate independenta in domenii cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sa isi creeze propriul loc de munca si locuri de munca pt. alti locuitori ai regiunii.